dinsdag, 27 September 2022

Tarieven

 

Tarieven KDV 2022 (Dagopvang)

Producten

Tarief

Uitleg

52 weken opvang 

€ 8,40 per uur 

Dagelijkse opvang gedurende het hele jaar (52 weken) van maandag t/m vrijdag

40 weken opvang

€ 8,95 per uur 

Opvang gedurende alle contractdagen voor 40 weken. 
LET OP: Dit contract wordt in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. 

Flexibele opvang

€ 8,95 per uur 

Flexibele dagen dienen minimaal 1 maand van te voren doorgegeven te
worden. Vervolgens krijg u bericht of de aanvraag akkoord is. Dergelijke aanvragen worden enkel goedgekeurd indien de personele bezetting dit toelaat. Het afmelden van extra/flexdagen dient minimaal twee weken van tevoren plaats te vinden.

 

Buitenschoolse opvang 2022

Producten

Tarief

Uitleg

52 weken opvang 

€ 7,30 per uur

Opvang gedurende alle contractdagen.

40 weken opvang

€ 8,95 per uur

Opvang gedurende alle contractdagen gedurende 40 weken tijdens reguliere openingstijden. Exclusief schoolsluitingsdagen.

Flexibele opvang

€ 8,95 per uur

Flexibele dagen dienen minimaal 1 maand van te voren doorgegeven te  worden. Flexibele dagen die niet op tijd doorgegeven worden, kunnen niet gegarandeerd worden.

Voorschoolse opvang 

€ 8,50 per uur

Kinderen die naar de Parkschool gaan, kunnen om 7.30 uur bij ons komen en wij brengen hen op tijd in de klas.

 

 Peuter opvang 2022

Producten

Tarief

Uitleg

Peuteropvang/VVE 

Dikkie Dik groep

€ 8,45 per uur

Peuteropvang heette vroeger ‘peuterspeelzaalwerk’. Tot een aantal jaren geleden waren er peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Sinds 1 januari 2015 zijn in Arnhem deze vormen van opvang gelijkgetrokken. Peuterspeelzaalwerk heet sindsdien peuteropvang. 

Kinderopvang is dagopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen komen hele dagen. Vaak maken ouders/verzorgers die werken hiervan gebruik.

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal dagdelen per week. 

Zowel op de kinderopvang als op de peuteropvang gaat alle aandacht uit naar de ontwikkeling van uw kind. Uw kind bereidt zich zo goed voor op de basisschool. 

Kijk voor meer informatie op:

www.arnhem.nl/peuteropvang