Peuterwerk

De Peuteropvang/peuterspeelgroep Dikkie Dik

is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 7.30 tot 12.00 uur.

Op deze groep is speciaal plaats voor kinderen met een VVE-indicatie. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
De peuter krijgt de doorverwijzing vanuit het Consultatie Bureau, als er sprake is van bijvoorbeeld een taal- of spraakachterstand.
De pedagogisch medewerkers zijn getraind in het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind en er wordt gebruik gemaakt van taalstimuleringsprogramma Logo 3000 en de methode Actief Betrokken.

Een heel belangrijk onderdeel hiervan is het thema gericht werken en het samenwerken met ouders.

U kunt hierover meer lezen in het Pedagogisch Beleidsplan, onder het kopje Documenten.

Peuteropvang heette vroeger ‘peuterspeelzaalwerk’.
Tot een aantal jaren geleden waren er peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Sinds 1 januari 2015 zijn in Arnhem deze vormen van opvang gelijkgetrokken. “Peuterspeelzaalwerk” heet sindsdien “peuteropvang”.

Peuteopvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal dagdelen per week.Zowel op de kinderopvang als op de peuteropvang gaat alle aandacht uit naar de ontwikkeling van uw kind. Uw kind bereidt zich zo goed voor op de basisschool…

Peutergym

Op woensdag 18 september 2019 hebben de peuters van diverse Arnhemse locaties peutergym-oefeningen gedaan samen met de Wethouder. Ook van de peutergroep Dikkie Dik van Twins heeft een aantal peuters actief meegedaan.

Hiermee is het startsein gegeven om peuteropvang extra toegankelijk te maken voor alle peuters in Arnhem. 

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling voor peuteropvang?

U kunt dit lezen op www.arnhem.nl/peuteropvang of zien door het filmpje https://youtu.be/22cNUOLSBUs te bekijken.