Landelijk register kinderopvang

LRKP

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, gastouders en het gastouderbureau hebben ieder een uniek registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

 Inspectierapporten GGD

De rijksoverheid stelt in de kinderopvang kwaliteitseisen op o.a. het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie. De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche.

Het is van groot belang dat kinderen in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving worden opgevangen. Het individuele belang van kinderen moet bij goede opvang altijd centraal staan. Kinderopvang Twins is een professionele organisatie en voldoet conform de Wet Kinderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving. De locaties van Kinderopvang Twins worden altijd positief beoordeeld. Hieronder vindt u de links naar de GGD rapporten van onze locaties.

Bekijk hier de inspectierapporten en landelijk register nummer: