Dagopvang

Kinderopvang Twins bestaat uit 3 stamgroepen Dagopvang:


De Stampertjes
Voor jonge kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar


De Jungle
Voor peuters in de leeftijd van 2-4 jaar


BSO De Regenboog
Voor schoolgaande kinderen van 4 tot 12 jaar

Dagopvang 0 tot 4 jaar

Bij de allerjongste kinderen besteden we in het kinderdagverblijf veel aandacht aan fysieke en emotionele veiligheid, hygiëne en zorg. Alle baby’s in de dagopvang hebben zoveel mogelijk een eigen bedje. Ze nemen ook hun eigen slaapzak, speentje of knuffel mee.

Voor het gebruik van dagopvang kunt u Kinderopvangtoeslag terugvragen bij de Belastingdienst.

Peuteropvang 2 tot 4 jaar

Naast het kinderdagverblijf hebben wij een peuteropvang groep Dikkie Dik. Dit is een peuter-speelgroep die bedoeld is voor alle peuters uit Arnhem. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de link onder kopje Peuteropvang.

In de groep spelen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase. Zo kunnen we groepsactiviteiten, het dagritme en het spelmateriaal goed op de behoefte van het kind afstemmen.

Overdracht

Wij vinden op groepsniveau de breng- en haalmomenten zeer belangrijk, onze pedagogische medewerksters proberen op deze momenten zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor een gesprekje met ouders. Op deze manier blijft iedereen goed op de hoogte van de individuele situatie van de kinderen. Om deze informatie uitwisseling extra te ondersteunen, werken we met onze overdrachtsschriftjes voor de allerjongsten: hierin wordt dagelijks door ouders en pedagogisch medewerksters informatie genoteerd over bijvoorbeeld de hoeveelheid voeding, de slaaptijden, welke activiteiten er die dag zijn gedaan en alle overige nuttige of leuke informatie. Zo zijn ouders en pedagogisch medewerksters elke dag weer goed op de hoogte!

Voor meer informatie over de pedagogische visie en de manier van werken verwijzen wij u graag door naar ons Pedagogisch beleidsplan, te vinden onder het kopje Documenten

Opvangtijden :

52 weken per jaar m.u.v. feestdagen conform cao kinderopvang. Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur.

Dagopvang:

Het halen en brengen van kinderen kan binnen de onderstaande tijdsblokken:

– van 7.30 tot 9.00 uur brengen

– van 12.30 tot 13.30 uur halen of brengen

– van 16.30 tot 18.30 uur halen

Er geldt een minimale afname van gemiddeld 1 dag (= 2 dagdelen) per week.