woensdag, 29 January 2020

Tarieven

 

Tarieven BSO/KDV 2019

Producten

Tarief

Uitleg

52 weken opvang 

€ 7,00 per uur 

Dagelijkse opvang gedurende het hele jaar (52 weken) van maandag t/m vrijdag

40 weken opvang

€ 7,50 per uur 

Opvang gedurende alle contractdagen voor 40 weken. LET OP: dit contract wordt in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. 

Flexibele opvang

€ 7,50 per uur 

Flexibele dagen dienen minimaal 1 maand van te voren doorgegeven te  worden. Flexibele dagen die niet op tijd doorgegeven worden, kunnen niet gegarandeerd worden.

 

 

Buitenschoolse opvang  2019

Producten

Tarief

Uitleg

52 weken opvang 

€ 6,50 per uur

Opvang gedurende alle contractdagen.

40 weken opvang

€ 7,00 per uur

Opvang gedurende alle contractdagen gedurende 40 weken tijdens reguliere openingstijden. Exclusief schoolsluitingsdagen.

Flexibele opvang

€ 7,50 per uur

Flexibele dagen dienen minimaal 1 maand van te voren doorgegeven te  worden. Flexibele dagen die niet op tijd doorgegeven worden, kunnen niet gegarandeerd worden.

 

 Peuteropvang opvang  2019

Producten

Tarief

Uitleg

Peuteropvang VVE 

€ 8,02 per uur

Heeft u zoon of dochter een indicatie voor Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE) gekregen van het consultatiebureau? De gemeente draagt hier financieel aan bij.

Voorschoolse opvang 

€ 7,50 per uur