zondag, 13 October 2019

Peuterwerk

De visie van de organisatie op VVE

Een goede start is het halve werk. De basis voor een goede en evenwichtige persoonlijke ontwikkeling ligt in de eerste levensjaren. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Daarom moet er kwalitatief hoogwaardige kinderopvang worden aangeboden.

De voorschoolse voorzieningen is een pedagogische basisvoorziening. De voorziening moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ook zij die door taal/ ontwikkelingsachterstand dreigen achter te lopen.

Twins biedt begeleiding op maat voor alle kinderen om achterstanden op langere termijn te voorkomen. Een van de middelen om dat te bereiken is het aanbod van VVE op het kinderdagverblijf. Het aanbod is gericht op een combinatie van opvang en educatie.

 

Kinderopvang Twins heeft gekozen voor  het VVE-programma  “ Kaleidoscoop”.

Om de doorgaande lijn te creëren is gekozen voor het gebruik van het VVE-programma: Kaleidoscoop. Hiermee is een belangrijke voorwaarde voor de doorgaande lijn gegarandeerd, namelijk de herkenbaarheid van het programma voor kinderen die van de kinderopvang naar de basisschool gaan. Een goede doorgaande lijn is echter meer dan het gebruik van hetzelfde programma. Het is tevens van belang dat de benadering van ouders en de zorg en begeleiding op elkaar worden afgestemd.

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar die naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van het basisonderwijs gaan. Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen nemen het initiatief, waarbij de interactie met volwassenen heel belangrijk is. Kaleidoscoop werkt met een vast dagschema om de kinderen houvast te geven. Vast onderdeel is de cyclus van vooruitkijken op wat ze willen gaan doen, speelwerken (vrij spel in de hoeken) en terugkijken op wat ze hebben gedaan

Ontwikkelrecht peuters:

Dit gaat in op 1 januari 2017. Hiermee kunnen peuters in Arnhem eerder en vaker gebruik maken van peuteropvang. Met de term peuteropvang, die we in deze brief gebruiken, bedoelen we alle vormen van peuteropvang, zoals de peuterspeelzaal, het peuterwerk of een kinderdagverblijf met een peutergroep.

Waarom deze subsidie-regeling?

Peuteropvang is een leuke, goede manier voor peuters om spelenderwijs te leren én zich voor te bereiden op een goede start op de basisschool. Gemeente Arnhem vindt het belangrijk dat alle peuters die in Arnhem wonen, gebruik kunnen maken van deze peuteropvang. De gemeente subsidieert daarom peuterplekken voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In Arnhem zijn er ongeveer 50 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar de gemeente dit aanbod subsidieert.


Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
Met het 'Ontwikkelrecht peuters' dat per 1 januari 2017 ingaat, stelt de gemeente extra geld beschikbaar voor de peuteropvang die zij subsidieert. Met dit geld kunnen peuters al met 2 jaar naar de peuteropvang (nu is dit 2 ½ jaar). Ook kunnen ouders gebruik maken van meer uren peuteropvang per week. Gemeente Arnhem komt daarnaast tegemoet in de kosten voor de laagste inkomensgroepen.

 

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?               

Wanneer u als ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag, betaalt de Belastingdienst een deel van de kosten voor opvang. Veel ouders met recht op kinderopvangtoeslag maken al gebruik van een kinderdagverblijf / gastouder met een aanbod voor kinderen van 0-4 jaar. Voor u verandert er financieel niets. U betaalt even veel per uur als een ouder die gebruik maakt van een gesubsidieerde plek.

Wanneer u als ouder kiest voor een locatie met alleen peuteropvang, dan kan uw peuter vanaf 1 januari 2017 al vanaf 2 jaar starten. Dat is nu vanaf 2,5 jaar.


Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaalt de gemeente subsidie voor de plek van uw peuter.

Eerder naar de peuteropvang
Uw peuter mag vanaf 1 januari 2017 al met 2 jaar naar de peuteropvang (i.p.v. 2 ½ jaar). Juist op deze leeftijd maken de peuters een enorme ontwikkeling door.

12 uur per week peuteropvang
Ook kan uw peuter, vanaf 1 januari 2017, gebruik maken van 12 uur gesubsidieerde peuteropvang per week (in plaats van 6 uur). U betaalt, over deze 12 uur, een ouderbijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Extra tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen
Ouders met een laag inkomen komen wij daarnaast extra tegemoet in de kosten voor peuteropvang. In de brochure kunt u precies terugvinden welke situatie voor u van toepassing is.

Informatie
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de brochure die bij deze brief is ingesloten.

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u onze website bekijken voor verdere informatie via www.arnhem.nl/peuteropvang.