woensdag, 12 May 2021

Documenten

Artikelindex

Hier kunt u onze documenten downloaden:

 
Pedagogisch beleidsplan BSO De Regenboog Twins 
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan voor BSO De Regenboog, onderdeel van Kinderopvang Twins. Het beleidsplan is geschreven voor kinderopvang Twins, de medewerkers en de ouders. Het geeft inzicht en duidelijkheid in het werk van de pedagogische medewerkers van Kinderopvang Twins naar de ouders en biedt houvast aan de medewerkers. Het pedagogisch beleid van Kinderopvang Twins is geschreven door de medewerkers van Twins in samenspraak met de oudercommissie.  Download
 

 

Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Twins 2021
 Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Twins. Naast dit pedagogisch beleidsplan is er nog een pedagogisch beleidsplan BSO Kinderopvang Twins geschreven. Het beleidsplan is geschreven voor kinderopvang Twins, de medewerkers en in samenspraak met oudercommissie. Het geeft inzicht en duidelijkheid in het handelen van de pedagogische medewerksters van Kinderopvang Twins naar de ouders en biedt houvast aan de medewerksters. Download
 
 
 

 Protocol kindermishandeling Kinderopvang Twins